Costul orar al FORŢEI DE MUNCĂ mai MARE în trimestrul III 2018

De în Comunicate de presă Naționale Știri share share share share share share share share share share share share share share share share share share

Costul orar al forței de muncă mai mare în trimestrul III 2018.  Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale, respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului și, începând cu luna ianuarie 2018, sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal (cheltuielile directe cu forţa de muncă). În consecință, componentele privind „cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă”, respectiv „cheltuielile indirecte (non-salariale)” ale indicelui trimestrial al costului orar al forţei de muncă produse şi diseminate începând cu trimestrul I 2018 nu mai sunt comparabile cu seriile de date anterioare anului 2018. Aceste prevederi legale nu influenţează comparabilitatea datelor pentru seriile de date aferente „indicilor trimestriali ai costului total cu forţa de muncă”.

Potrivit Institutului Național de Statistică, în trimestrul III 2018, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată (după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat o rată de creştere de 1,53% faţă de trimestrul precedent şi de 13,91% faţă de acelaşi trimestru al anului anterior (datele aferente anului 2017 şi primelor două trimestre ale anului 2018 au fost recalculate).

Trimestrul III 2018 comparativ cu trimestrul II 2018

Faţă de trimestrul II 2018, cea mai semnificativă creştere a costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-a înregistrat în învăţământ (29,29%), ca urmare a vacanţei şcolare şi diminuării timpului efectiv lucrat.

La o distanţă considerabilă, creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în: administraţia publică (3,18%), activităţile de spectacole, culturale şi recreative (2,57%), industria prelucrătoare (1,14%), distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1,03%), sănătate şi asistenţă socială (0,04%).

Cele mai importante scăderi ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în: intermedieri financiare şi asigurări (-10,90%), tranzacţii imobiliare (-6,23%), construcţii (-3,49%), comerţ (-3,28%).
Faţă de trimestrul anterior, creşterea componentei cheltuielilor directe3) (salariale) cu forţa de muncă a fost de 1,52%, iar cea a componentei cheltuielilor indirecte3) (non-salariale) de 1,77%.

Trimestrul III 2018 comparativ cu trimestrul III 2017
Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă a crescut în toate activităţile economice.
Cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţile de sănătate şi asistenţă socială (32,64%), respectiv învăţământ (26,56%), ca efect al aplicării prevederilor legale4) pentru personalul plătit din fonduri publice. Aceste activităţi au fost urmate de cele de informaţii şi comunicaţii (15,70%), respectiv construcţii (14,62%).

Cele mai mici creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au înregistrat în intermedieri financiare şi asigurări (7,65%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (6,32%), respectiv în industria extractivă (3,04%).

***

Indicele trimestrial al costului orar al forţei de muncă este un indicator pe termen scurt care permite evaluarea tendinţelor costurilor orare suportate de angajator cu forţa de muncă salariată.

foto reprezentativă: rol ilustrativ

 

Lasă un comentariu

Lasă un răspuns

  Înscrie-te  
Notificarea de la
Postări recomandate